Planlı Çalışma. Niçin Plan Yapmalıyız? | Evim Güzel Evim
Evim Güzel Evim

Planlı Çalışma. Niçin Plan Yapmalıyız?

05.10.2019
588
Planlı Çalışma. Niçin Plan Yapmalıyız?

Planlı Çalışma. Niçin Plan Yapmalıyız?

Yapılacak işlerin belli bir süre ve düzen içine sokulmasına plan denir. Modern eğitim sistemlerinde, başarıya giden yolda tek çare “çok çalışma” değil “etkili çalışma”dır. ”Etkili çalışma”, zamanı, hedefler ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Bu da planlama demektir. Sbs, Öss, Kpss, Oks, Sts, Yds, Les, Ales,Vize, Final, Bütünleme, Yazılı yokalama, Sözlü yoklama sınavlarında başarı için bunlara dikat edilmeli..
Planlanmış bir çalışma, hedefe yönelik yapılacak işlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Plan;”nasıl”,”ne zaman” ve “nerede”,”hangi derse” çalışılacağına karar vermektir.

ÖN HAZIRLIK:
En mükemmel plan,uygulanabilir plandır.Planın uygulanabilir olması için,iyi hazırlanması gerekir. Bir planın başarıya ulaşması için temel koşullar şunlardır:
a-Planda Esneklik:
Her planda, beklenmedik olaylar ve faktörler dikkate alınarak plana yerleştirilecek olan etkinliklerin süreleri esnek tutulmalıdır.
b-Günü Verimli Kullanmak:
Sahip olunan zaman potansiyeli iyi değerlendirilmelidir. Zamanı elden geldiğince iyi değerlendirmek başarının anahtarıdır.
c-Dinlenme:
Çalışmak ne kadar önemliyse dinlenmek de bir o kadar önemlidir.Çünkü beynin algılama gücünün en yüksek olduğu süre belirlidir ve sınırlıdır. Bu süreler aşıldığında,öğrenme verimsizleşir.Öğrenmenin etkili olabilmesi,belirli bir süre dinlenmeyi yani teneffüsü gerektirir.
Öğrenileni Hatırlama
Öğrenme, çevresiyle etkileşimi sonucunda bireyin davranışlarında ortaya çıkan, kalıcı davranış değişmesidir. Öğrenmeyi etkileyen pek çok değişken vardır.
Bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan öğrenmeye hazır bulunması, öğrenme amacı, bunun için güdülenmesi, öğrenilecek içeriğin birey için öğrenebilir içerik taşıması, uygun öğrenme yöntem ve tekniklerinin seçilmesi gibi etmenler öğrenmenin etkinliği için önemlidir.
Öğrenilen bilgi ve becerilerin gerektiğinde, istenildiğinde yeniden anım sanılmalarını gerektirir.
Derste Başarı İçin Not Alma Becerisi
Not alma, bir konuyla ilgili bilgilerin özetlenerek ileride kullanmak amacıyla belli bir yere yazılması işlemidir. Etkili öğrenmede not almanın ve alınan notlardan yararlanmanın öteki öğrenme amaçlarından farklı ve özel bir önemi vardır. Not alma, okuma ve dinleme gibi eylemsiz öğrenme yöntemlerinden farklı olarak onlarda daha yorucu ve daha çok dikkat gerektiren bir yöntemdir.
Not almada amaç; öğrencinin konuyu öğrendikten sonra onu özümleyip öğrendiklerini kendi sözcükleriyle ve en kolay anlayabileceği şekilde kağıt üzerinde düzenleyerek , daha sonra anımsamasını kolaylaştırıcı özlü birikimler elde etmesidir. Başarılı bir öğrencilik yaşamı için not almanın önemi ve gerekliliği bilinmelidir. Çünkü not alma, öğrenilenlerin anımsanmasında önemli bir araçtır.
Alınan notlar ödev ve rapor hazırlamada, sınavlara hazırlanmada başvurulacak en önemli kaynaklar arasında yer alırken not almanın temel gereklerini kavramış öğrenci aynı zamanda duyduğu ya da okuduğu şeyi kapsamlı olarak yorumlama yeteneğini de elde eder. Temel olarak dört tür not alma vardır; okunanlardan not alma, dinlenilenlerden not alma, gözlenilenlerden not alma ve düşünülenlerden not almadır.
Alınan notlar kısa olmalı, gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. İyi not almanın konu hakkında ön bilgi gerektirdiği unutulmamalıdır. Not almanın yoğun bir dikkat gerektirdiği unutulmamalıdır. Alınan not yeniden bir kez daha yazılmalı bunun için not almada düzen ve temizliğe dikkat edilmelidir. Gerektiğinde şekil ve grafiklere de not almada yer verilmelidir.
Çalışma Planı, Yanlış Davranışlar..
Ders dışındaki günlük boş vakitler her öğrenci için farklıdır. Ayrıca öğrencilerin çalışma biçimleri, ilgileri, öğrenme süreleri, sosyal çevreleri, birikimleri aynı değildir. Bu durumda, planda bulunması gereken temel nitelikler göz önünde bulundurularak, her bir öğrenciye, öğrencinin yapısına ve durumuna uygun planların yapılması gerekir. Sınavlara ( Sbs, Öss, Kpss, Oks, Sts, Yds, Les, Ales,Vize, Final, Bütünleme, Yazılı yokalama, Sözlü yoklama vs.) hazır olmak için bu yazıyı dikkatle okuyun.
Planlar günlük, haftalık ve aylık olmak üzere üç türde hazırlanabilir.
Günlük ve haftalık plan hazırlamakta temel iki yöntem vardır. Bu iki planın da hazırlanabilmesi için yapılması gereken ön hazırlıklar vardır:
1-Dökümanların belirlenmesi,
2-Dökümanların sıraya konması,
3-Hangi süre içinde bitirileceklerin tespit edilmesi.
Yanlış Davranışınızı Terk Edin..
Başarı yolunda ilerlemek istiyorsanız,yanlış davranışları terk etmelisiniz. Zor bir durum;ama hiçbir başarıya kolay ulaşılamaz.
Kişi bir hedefe kilitlenmişse,artık o hedef doğrultusunda yapması gerekenler konusunda kararlı olmalı,yapacağı işlere planı doğrultusunda hemen başlamalıdır.
Tabiki Sağlık..
Her canlı için en önemli değer, sağlıktır. Sağlık olmadan hiçbir şey istenilen şekilde gelişmez. Hayattan zevk almanın,işini güzel yapmanın, hissetmenin ve yaşamanın tadı sağlıktır.
Ve Kaygı….
Kaygı; üzüntü,tasa, sıkıntı, endişe demektir. Sıkıntı; değişik nedenlerden kaynaklanan ruhsal yorgunluk anlamına gelmektedir.Daha çok Sebebi bilinmeyen endişe olarak karşımıza çıkar.Tasa;keder, gam, kaygı,tedirgin edici durumdur. Endişe ise tasa, kaygı ve korku anlamlarını karşılar.
Mutluluklar, Başarılar Dileriz…….

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.