Çalışma Süresini Tamamlayan Yöneticiler Öğretmenliğe Döndürülüyor | Evim Güzel Evim
Evim Güzel Evim

Çalışma Süresini Tamamlayan Yöneticiler Öğretmenliğe Döndürülüyor

22.05.2017
177

Okullarda Çalışma Süresini Tamamlayan Yöneticiler Öğretmen Olarak Atanacak.

6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 10.Maddesinin 8.fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” hükmü yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu’nun Yönetici Görevlendirmelerinde Dikkate Alınacak Hususlar başlıklı 2.maddesinde;
“Eğitim kurumu yöneticilerinden, 2016-2017 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevi sona erecektir.

2.2. Görev süresini dolduran yöneticiler, 09 Haziran 2017 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacaktır.

2.3. Yöneticilik görevi sona erenlerin, açık norm kadro bulunması ve istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kurumlarına, aksi durumda istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe veya il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmaları sağlanacaktır.” denilmektedir.

Başvuru formunda kişilere 10 tercih hakkı verilmiştir.
Yöneticilerden alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atanmak isteyenlerin atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Tercihte bulunmayanların ve tercihlerine atanamayanların atamaları kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunması durumunda buraya, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanında öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda bulundukları yerleşim yeri içinde hizmet puanı yüksek olandan başlanarak atama yapılacaktır. Yerleşim yeri içinde alanında münhal bulunmaması durumunda ise yerleşim yerleri dışında ve ilçeler arasında hizmet puanı düşük olanlardan başlanarak atama işlemi ilgi (b)

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda re’sen yapılacaktır.
İl genelinde alanında öğretmen ihtiyacı bulunmayan yöneticiler kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında alanı bulunması durumunda buraya, alanı bulunmaması durumunda ise aynı yerleşim yeri içerisinde alanı bulunan bir eğitim kurumuna ihtiyaç fazlası olarak atanacaklardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.