21 Mart NEVRUZ BAYRAMI | Evim Güzel Evim
Evim Güzel Evim

21 Mart NEVRUZ BAYRAMI

17.03.2017
266

Kelimenin aslı eski Farsçadan gelir. Nev: yeni +ruz:gün kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Anlamı “yeni gün, günışığı” dır. Nevruz teriminin tarihte ilk yer aldığı kayıtlar, M.S. 2.yüzyıldaki Pers İmparatorluğu kayıtlarıdır.
Nevruz, hem Türk’ün yeniden tarih sahnesine çıkışını hem de yeni bir yılın başlamasını ifade eden bir gündür. Diğer adı da “Ergenekon Bayramı”dır. Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde örfi bir bayram olmuş, merasimler ve eğlenceler düzenlenmiştir.

Bu gün için”Nevruz Sultanı”, “Mart Dokuzu” gibi adlandırmalar da yapılır.Özellikle de gelişmemiş kırsal kesimlerde böyle adlandırılır. Nevruz, her ne kadar İslama dayandırılsa da Türkler’in İslamiyet’i kabulünden çok daha gerilere uzanır. Hatta “Uygur Halk Ağız Edebiyatının Esasları” adlı eseri incelerseniz bu bayramın çok eskiye dayandığı; Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türkleri tarafından da kutlanıldığı ve Çin halkı üzerinde bile büyük etkiler yarattığını görürsünüz.

Bugün için Nevrûz-nâme adı verilen koşak ve beyitler hazırlanır. Nevruzun olduğu gün halk ibadethanelere ya da pazar yerlerine toplanırlar. Buralarda dans gösterileri, çeşitli eğlenceler, oyunlar oynarlar.

Şair ve atışmacılar (koşakcı) aralarında atışırlar. Gül ağaçlarının dibine dileklerini yazıp gömerler. Ateşten atlayarak dilek tutarlar. Yemekler pişirilir, özellikle de yoksul ailelere dağıtılırdı.

Yazan:Gamze GÜNBEK

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.